banerek reklamowy
Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
Wpisz nazwisko autora lub fragment tytułu

wawrzyn pawła konrada
Nowości i wznowienia
Nowości i wznowienia
César Rosales-Miranda
Krew odkupienia_

Krew odkupienia ukazuje historię Killi, ubogiej dziewczyny z Ayacucho, której przyszło żyć w trudnych dla Peru latach osiemdziesiątych XX wieku. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawił, że udało jej się opuścić pogrążone w brutalnej wojnie rodzinne strony i uniknąć śmierci.

Katarzyna Kwiek (red.)
Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języków obcych

Współczesna dydaktyka języków obcych jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki, co widać choćby poprzez wciąż wzrastającą liczbę chętnych do poznania konkretnego języka obcego ogólnego lub też w zależności od potrzeb któregoś z języków specjalistycznych. Rosnące wymagania rynku pracy, mobilność na różnych płaszczyznach życia czy też globalizacja sprawiają, że uczniowie są zainteresowani szybkimi i wymiernymi efektami nauczania przy jednoczesnym wykorzystaniu wszelkich zdobyczy XXI wieku, co zmusza z kolei nauczycieli i specjalistów w dziedzinie dydaktyki do poszukiwania nowych metod nauczania. Szeroka gama zagadnień poruszanych przez autorów prac opublikowanych w niniejszym tomie, jest odpowiedzią na wielowymiarową rzeczywistość lekcji języka obcego.

Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos (red.)
Quêtes Littéraires. De l'image al'imaginaire

Quêtes littéraires, recenzowana seria wydawnicza pod redakcją Edyty Kociubińskiej i Judyty Niedokos (Instytut Filologii Romańskiej KUL) to propozycja dla miłośników literatury francuskiej i frankofońskiej. Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, współtworzą go zarówno znani badacze, jak również młodzi naukowcy z Polski i zagranicy.

Anna Keryl
Z niebem, ze światem, z Tobą

Przedstawiamy antologię poezji Anny Keryl, polskiej poetki i malarki pochodzącej z Lubelszczyzny, od 25 lat mieszkającej w Norwegii i tam tworzącej swe wiersze i obrazy. Tom rozpoczynają zbiory wcześniej już wydane w Polsce i Norwegii, wiersze, o których w Tygodniku Powszechnym pisał sam Czesław Miłosz i które stały się zaczątkiem korespondencji Noblisty z ich Autorką. Lwia jednak część tego ogromnego tomu to dziesięć późniejszych zbiorów wierszy nigdy w Polsce niepublikowanych. Wierzymy, że tom ten wypełnia pewną lukę w obrazie współczesnej poezji polskiej, lukę której istnienie sygnalizował profesor J. F. Fert pisząc o Annie Keryl: "To zdumiewające, że autorka tylu znakomitych wierszy egzystuje jakby poza podstawowym obiegiem literackim, choć znał jej wiersze i wysoko cenił sam Czesław Miłosz. Być może to skutek niespiesznego i mało ostentacyjnego wkraczania na rynek czytelniczy". Tom opracował i opatrzył wstępem dr hab. Witold Wołowski. Książce towarzyszy płyta zawierająca elektroniczną wersję zbiorów poezji oraz blisko 150 dzieł malarskich Anny Keryl.

Agnieszka Szykuła-Żygawska
Matka Boska Krasnobrodzka. Szafarka Łask, Pocieszycielka Zamojszczyzny

Wśród wielu wystąpień [podczas konferencji naukowej pt. „Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie] dr Agnieszka Szykuła-Żygawska zreferowała temat „Wizerunki Matki Boskiej Krasnobrodzkiej powstałe z inspiracji cudownym obrazkiem”. Z przeprowadzonych badań wynika, jak wielkie oddziaływanie miał cudowny wizerunek Matki Boskiej na pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium i na twórczość artystów, zarówno z okolic Krasnobrodu, jak i odległych miejscowości. Najstarszy, zachowany do naszych czasów i jeszcze noszony w procesjach feretron z XVII w. znajdujący się w Krasnobrodzie zawiera wizerunek Maryi sporządzony nie później niż 60 lat od Objawienia się Matki Bożej (w 1640 r.). Do rozpowszechniania wizerunku Maryi z Krasnobrodu w największym stopniu przyczyniła się rycina lwowskiego grafika Jana Józefa Filipowicza, zamówiona przez dominikanów ok. 1765 roku. Zebrany przez Autorkę materiał jest tematem niniejszej publikacji. Opisuje ona, po raz pierwszy, 60 wizerunków maryjnych przedstawiających Matkę Boską adorującą Dzieciątko, jakie powstały z inspiracji cudownym obrazkiem na przestrzeni wieków, na obszarze trzech diecezji. [...]

Ks. Eugeniusz Derdziuk, Kustosz Sanktuarium w Krasnobrodzie


Piotr Żbikowski, Lucyna Żbikowska
Ks. Hugo Kołłątaj. Wybitny mąż stanu, więzień i poeta

[...] podjęcie tematu kołłątajowskiego po ponad dwudziestu latach od ukazania się publikacji Profesora Piotra Żbikowskiego dotyczących księdza podkanclerzego wydaje się ze wszech miar słuszne. Inicjatywa Lucyny Żbikowskiej jest niezwykle cenna, nie tylko dla pamięci o Hugonie Kołłątaju, ale i dla kształtowania świadomości narodowej, pozbawionej fałszu i nieprawdziwych założeń. Jednocześnie zamierzony projekt pokazuje, co tak naprawdę powinniśmy odczytywać z myśli tego męża stanu.
Książka [...] w sensacyjnej niekiedy formie (co widać szczególnie w rozdziałach inicjujących i kończących publikację) przybliża postać i dzieła księdza podkanclerzego. Pozostaje mieć nadzieję, że jej wydanie drukiem będzie nie tylko przypomnieniem wciąż aktualnych słów Profesora Piotra Żbikowskiego, ale pozwoli Hugonowi Kołłątajowi wyjść ze specjalistycznych gabinetów badaczy i pojawić się w korytarzu, niczym w Wielkiej Galerii w Wersalu – by wszyscy mogli zobaczyć i przeczytać, a potem ponieść tę wiedzę dalej w świat.

dr hab. Sławomir Kufel


Magdalena Sowa
Enseigner le français sur objectifs spécifiques : de la théorie à la pratique


Edyta Kociubińska, Judyta Niedokos (red.)
Quêtes Littéraires. Sur les traces du vagabond

Quêtes littéraires, recenzowana seria wydawnicza pod redakcją Edyty Kociubińskiej i Judyty Niedokos (Instytut Filologii Romańskiej KUL) to propozycja dla miłośników literatury francuskiej i frankofońskiej. Każdy numer poświęcony jest odrębnemu zagadnieniu, współtworzą go zarówno znani badacze, jak również młodzi naukowcy z Polski i zagranicy.

Zofia Leszczyńska
Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych

Lubelski Panteon Żołnierzy Wyklętych to najnowsza książka Zofii Leszczyńskiej. Publikacja powstała w związku z odsłonięciem w dniu 1 marca 2015 roku Pomnika-Mogiły na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. Książka zawiera opis więzienia na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954. Autorka opisała w niej również kilkadziesiąt sylwetek osób więzionych na Zamku Lubelskim oraz przedstawiła wykaz egzekucji więźniów Zamku Lubelskiego wykonanych w okresie od października 1944 do stycznia 1954 roku. Książka zawiera również wykaz 191 osób upamiętnionych na tabliczkach-epitafiach na Pomniku-Mogile przy ul. Unickiej w Lublinie.


Ewa Rzeczkowska
Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944–1956.

Rozprawa jest wynikiem gruntownych badań archiwalnych oraz dużego wysiłku autorskiego, włożonego w uporządkowanie i udostępnienie czytelnikowi zebranego obszernego materiału źródłowego. Temat pracy – dzieje tajnych organizacji harcerskich w Polsce lat 1944–1956 – należy do ważnych zagadnień najnowszej historii Polski. W niniejszej pracy otrzymujemy po raz pierwszy próbę ujęcia całości tego zjawiska.

dr hab. Janusz Kurtyka

Praca oparta jest na bardzo szerokiej i drobiazgowej kwerendzie archiwalnej. Autorka przeprowadziła wiele rozmów z bohaterami opisywanych wydarzeń i skorzystała z licznych wspomnień drukowanych, a także zapoznała się praktycznie z całą istniejącą literaturą przedmiotu. Baza źródłowa rozprawy jest jej ogromnym walorem. Bardzo cenny jest też obszerny wykaz tajnych organizacji harcerskich. Pracę czyta się świetnie.

prof. dr hab. Wojciech Roszkowski

Monografię oceniam bardzo wysoko ze względu na jej tematykę, a także warsztat naukowy autorki oraz bardzo dobry, klarowny język. Problematyka konspiracyjnych grup została opisana w sposób całościowy w ujęciu ogólnopolskim oraz szczegółowy w wymiarze lokalnym. Całość osadzona jest głęboko w historii Polski XX wieku. Książka dowodzi świetnej znajomości warsztatu pracy historyka dziejów najnowszych, a także dużej samodzielności i dojrzałości naukowej autorki.

dr hab. Mirosław Piotrowski, prof. KUL i WSKSiM


Maciej Münnich
Czy istniało królestwo Dawida?

Profesor Maciej Münnich […] zaprasza nas do przyjrzenia się najnowszym wynikom badań archeologicznych prowadzonych na Bliskim Wschodzie. W niniejszej książce wyznaczył sobie zadanie wciąż stanowiące jeden z ważniejszych celów pracy historyka. Wziął mianowicie na siebie rolę przewodnika, który sam świetnie znając zarówno uwarunkowania historyczne, jak i realia badań archeologicznych prowadzonych w tym rejonie świata, potrafi ze znawstwem i w sposób bardzo interesujący nie tylko opisać rezultaty poszukiwań naukowych, ale także samemu wziąć udział w dyskusji. […]
Opisywane w tej książce badania archeologiczne trwają nadal. Publikacja, którą trzymamy w rękach, ma więc charakter niemal żywego sprawozdania, podobnego do sensacyjnych doniesień archeologicznych z minionych epok, dzięki którym zmieniano kształt wykładanej dotychczas historii. Oznacza to, że ci, którzy zdecydują się przeczytać to studium, staną się jednocześnie jednymi z pierwszych depozytariuszy wyników najnowszych badań naukowych.

dr Piotr Plisiecki


Adam Bajcar
Życie w kręgu wielu kultur

Metafora życia jako podróży jest wszechobecna w materii wspomnień i opinii zawartych w tej szczególnej topografii „życia w kręgu wielu kultur”, dokumentującej zarówno niezatarte ślady z dzieciństwa i wczesnej młodości we Lwowie – tyglu etnicznym i wyznaniowym – jak i ponad pół wieku pasjonujących wędrówek Adama Bajcara przez krajobrazy, pogranicza i obrzeża różnych kultur.

prof. dr hab.Bazyli Nazaruk


Jacek Zygmunt Sawicki, Katarzyna Krzywińska
Szuflady pamięci

Konfrontacja polskiej pamięci, w której dominuje walka o wartości najwyższe, z wolnością na czele, na przykład z pamięcią szwajcarską, w której główną rolę pełniła wartość neutralności, ma swoje uzasadnienie i ciekawą intelektualnie wymowę.
(prof. Jan Żaryn)

Javier Velasco Yeregui
Memoria y presencia Divina. Espacio sagrado en el Código de la Alianza (Ex 20, 23-26)

Jako 9 tom serii „Biblioteka Polsko-Iberyjska” przedstawiamy pracę doktorską śp. Javiera Velasco Yeregui

Cezary Taracha (red.)
Z dziejów Jastkowa i okolic. Aktywność społeczna i gospodarcza mieszkańców podlubelskich miejscowości

W trzecim już tomie z serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały” znalazły się teksty ukazujące różnorodne aspekty aktywności społecznej, ekonomicznej i kulturalnej mieszkańców podlubelskich miejscowości na przestrzeni wieków. Publikowane teksty powstały na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego zorganizowanego w Jastkowie przy udziale ośrodków uniwersyteckich oraz samorządu lokalnego. Organizatorami sesji były Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie
prof. Cezary Taracha

Królikowski Bohdan
Ten dzielny miś

Bohdan Królikowski, absolwent i emerytowany pracownik KUL, członek Towarzystwa Naukowego KUL, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, tym razem opowiada nam o przygodach dzielnego misia przemierzającego z żołnierzami Wojska Polskiego szlak bojowy podczas II wojny światowej. Ksiażka z ilustracjami Szymona Kobylińskiego

Paula Jadwiga Wojtacka (red.)
Bronisława Goliszewskiego Pamiętnik znaleziony na strychu

Podczas porządkowania domu przeznaczonego na sprzedaż, położonego przy ulicy 2a Shirley Road na Chiswick, w zachodnim Londynie, na strychu – pośród gazet, papierów i kartonów – odnaleziono pakunek kilku zeszytów, grubszych i cieńszych. Jak się okazało, były to wspomnienia wojenne weterana II Korpusu gen. Andersa, Bronisława Goliszewskiego z Krzemieńca, zastępcy naczelnika tamtejszego Urzędu Skarbowego. Stanisław Wojnar i żona Stanisława z Bury (Lancashire), najbliższa rodzina zmarłych właścicieli posesji, nie potrafili wyjaśnić, w jaki sposób owe pamiętniki znalazły się w attyce domu pod wymienionym wyżej adresem.

Cezary Taracha (red.)
Entre Oriente y Occidentale. Actas del Primer Congreso de Hispanistas

W dniach 5, 6 i 7 czerwca 2013 roku Lublin stał się miejscem obrad I Kongresu Hispanistów "Pomiędzy Wschodem a Zachodem". Określenie to jest swego rodzaju alegorią, która ujmuje Świat hiszpański pojmowany w kategoriach Plus Ultra: rozciągający się od Iberoameryki aż po wschodnie krańce, na których usytuowany jest Lublin. To właśnie polskie miasto, miejsce obrad Kongresu, było zawsze obszarem przenikania się różnorownych wpływów kultur Wschodu i Zachodu.

Ayelet Shafir
Powrót Dudu

Opowiadania

Ora Regev
A rzeka nadal płynie

Wspomnienia Ory Regev to pełna emocji relacja z sentymentalnej podróży śladami jej matki Pepki po Polsce. Autorka przedstawiła niezwykle ciekawy dla polskiego czytelnika obraz przeżyć ludzi, którzy ocaleli po Holokauście. Polacy – przedwojenni sąsiedzi, koledzy i przyjaciele Żydów – nie mogli często zrozumieć, dlaczego ich bliscy zerwali wszelkie kontakty z rodzinnym krajem[...]

fragment Wstępu


Jacek Chachaj
Lublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI–XIV wieku

[...] Wygląda jednak na to, że powinniśmy poważniej rozważyć ewentualność istnienia w średniowiecznym Lublinie tradycji wiążącej początek miasta i jego najstarszych świątyń z Rychezą. Tradycja ta mogła pozostawić ślady zarówno w postaci tradycji ustnej, znanej Mistrzowi Wincentemu, jak też napisów fundacyjnych istniejących w zmienionej wersji jeszcze w XVI wieku. Rycheza mogła zostać zapamiętana jako fundatorka najstarszej świątyni lubelskiej pod wezwaniem św. Michała, a także w jakiś sposób związana z tradycją dotyczącą fundacji kościoła św. Trójcy. O ile jednak tę pierwszą fundację moglibyśmy wiązać być może nawet z okresem, gdy była ona żoną Mieszka II, a więc z pierwszymi trzema dekadami XI wieku, o tyle druga fundacja mogła być związana z czasami późniejszymi, czyli z okresem panowania Kazimierza Odnowiciela (wynika to z przekazanej przez późną tradycję daty). Nie wykluczamy, że lubelska tradycja dotycząca osoby Rychezy została dodatkowo wzmocniona w czasie krótkiego hipotetycznego pobytu w Lublinie wygnanych z Rusi książąt – Izjasława i Gertrudy (która była córką Rychezy).

fragment książki


Elżbieta Gajewska, Magdalena Sowa
LSP, FOS, Fachsprache... Dydaktyka języków specjalistycznych

Monografia Elżbiety Gajewskiej i Magdaleny Sowy dotyczy problematyki języków obcych dla celów specjalistycznych, widzianej z perspektywy lingwistycznej i glottodydaktycznej, w tym zarówno z punktu widzenia glottodydaktyki czystej, jak i stosowanej. W ostatnich dekadach nauczanie języków obcych dla celów specjalistycznych cieszy się dużą popularnością wśród uczących się języków obcych, a rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju ofertę dydaktyczną uzasadnia dynamiczny rozwój tej dziedziny w sferze koncepcji i badań naukowych. Omówioną tu monografię należy w związku z tym przyjąć z dużą satysfakcją, ponieważ odpowiada ona na zapotrzebowanie na systematyzację wiedzy w tej dziedzinie uwzględniającą wiodące języki obce nauczane w Polsce.

prof. dr hab. Maria Dakowska, fragment recenzji


Zofia Gołębiowska, Albin Koprukowniak, Andrzej Przegaliński (red.)
Studia nad ziemiaństwem w XIX i XX wieku

Historia ziemiaństwa ma duże znaczenie w naukach społecznych, a szczególnie w historii i politologii, bowiem pozwala w pełni zrozumieć proces dziejowy, poczynając od regionów, a kończąc na kwestiach ogólnopolskich, a nawet europejskich. Ma ona więc znaczenie wysoce aplikacyjne. Taki właśnie charakter ma kolejny, czwarty już tom Studiów nad ziemiaństwem, w którym zawarto wielowątkową tematykę wynikającą ze zróżnicowania dóbr ziemskich pod względem ekonomicznym i uwarunkowań ich funkcjonowania, a także sytuacji społecznej, prestiżu i przekonań politycznych ich właścicieli.

prof. dr hab. Henryk Mierzwiński, fragment recenzji


Krystyna Furtak
Tendencje nadrealistyczne we współczesnej poezji i plastyce a twórczość osób psychicznie chorych

Proponowana czytelnikom książka jest dużym wyzwaniem recepcyjnym, ponieważ zawiera różnorodny materiał i porusza szeroką problematykę. Ma charakter interdyscyplinarny, wyraźnie nie mieszcząc się w ramach ustabilizowanych dziedzin naukowych. Dotyczy bowiem zarówno zjawisk literackich (głównie poetyckich) i dzieł plastycznych, jak też wypowiedzi dyskursywnych o charakterze naukowym, krytycznoliterackim bądź filozoficznym. Dodatkowo autorka zajmuje się faktami badanymi przez psychologię i psychiatrię. Stara się również realizować różne paradygmaty metodologiczne, operując wieloma językami opisu oraz interpretacji.
prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (fragment przedmowy)

Fragment przedmowy


Renata Jabłońska
Fragmenty. Urywki wspomnień 1939–2009

Wydaje mi się, że to, co potem, pamiętam, choć przez mgłę.
Przenocowałyśmy u Ukraińców. Mama im zapłaciła i nazajutrz podwieźli nas wozem na dworzec. Głośniki wyły: „Pomniat wsie atamany, pomniat polskije pany...”.
Mama i Estera były przerażone. Potem, gdy podrosłam, mama opowiadała, że dziadek zawsze straszył bolszewikami, którzy mordują ludzi.
Jakoś dojechałyśmy do Łucka.
Tata wynajmował kąt dużego pokoju w mieszkaniu żydowskiej rodziny. Nie było go, gdy przyszłyśmy; pracował gdzieś, nielegalnie. Gospodyni poczęstowała nas herbatą. Gdy tata przyszedł z pracy, nie wierzył, że nas naprawdę widzi.

Fragment książki