Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Andrzej Przegaliński Społeczna działalność ziemiaństwa [...]
ISBN 978-83-60133-41-5
Lublin 2009
Format B5, 393 s.
Oprawa miękka
cena: 35 zł


[zamówienie]

Andrzej Przegaliński
Społeczna działalność ziemiaństwa [...]


O Autorze

Dr Andrzej Przegaliński – urodzony w 1975 roku. Historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania badawcze: dzieje ziemiaństwa w postyczniowym pięćdziesięcioleciu, regionalistyka oraz historia szkolnictwa na przełomie XIX i XX wieku. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wymienionej wyżej problematyki.

O książce

[...] Książka dra Andrzeja Przegalińskiego jest pierwszą, na tak szeroką skalę próbą ukazania aktywności społeczno-kulturalnej ziemian nie tylko Lubelszczyzny, ale w ogóle w Królestwie Polskim. Byłoby dobrze, by śladami historyka lubelskiego podążyli inni i przygotowali tego typu publikacje dla pozostałych regionów Królestwa Polskiego.
[...] zaliczam ją do grupy najlepszych 10-15% prac o podobnej tematyce i uważam ją za znakomitą

z recenzji prof. dr hab. Wiesława Cabana

[...] Zebrany materiał faktograficzny pozwolił na analizę i opis działalności społecznej i gospodarczej warstwy ziemiańskiej na Lubelszczyźnie w epoce po stłumieniu powstania styczniowego do wybuchu pierwszej wojny światowej. Praca jest doskonale udokumentowana i wzbogacona fotografiami sylwetek przedstawicieli tej warstwy społecznej. Można stwierdzić, że jest to pierwsza syntetyczna monografia o roli i znaczeniu lubelskich ziemian w drugiej połowie XIX wieku i pierwszych dwóch dekadach XX stulecia.

z recenzji prof. dr hab. Albina Koprukowniaka

Spis treści

Wstęp / 5

Rozdział I
Ziemiaństwo lubelskie - portret zbiorowy / 10

Rozdział II
Dwór ziemiański jako ognisko szerzenia wiedzy i oświaty rolniczej / 26

Rozdział III
Udział ziemian w upowszechnianiu oświaty na poziomie elementarnym i średnim / 149

Rozdział IV
Działalność opiekuńcza i charytatywna / 226

Rozdział V
Lubelskie kościoły, ich ziemiańscy kolatorzy i fundatorzy / 297

Rozdział VI
Działalność ziemian w organizacjach i stowarzyszeniach kulturalnych / 327

Zakończenie / 350
Bibliografia / 358
Fotografie / 375
Wykaz ważniejszych skrótów użytych w pracy / 391