Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Marek Bochniak W służbie Bogu i muzyce.
ISBN 978-83-60133-88-0
Lublin 2011
Format B5, 178 s.
Oprawa miękka
cena: 27 zł


[zamówienie]

Marek Bochniak
W służbie Bogu i muzyce.


O Autorze

Marek Bochniak, absolwent historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, doktor nauk humanistycznych (2000). Autor prac poświęconych organistom diecezji lubelskiej XIX–XX wieku. W 1998 roku ukończył Archidiecezjalne Studium Organistowskie w Lublinie. Koncertował w wielu świątyniach archidiecezji lubelskiej (między innymi w Janowie Lubelskim, Dąbrowicy). Występował w Niemczech (Münster – 1999, 2003), we Włoszech (Parma, 2000) oraz w Hiszpanii (Logroño, Val­ladolid, Madryt – 2003, 2004, 2011). W 2005 roku zaprezentował się podczas prestiżowego międzynarodowego Festiwalu Trzech Kultur (Festival de Tres Culturas), a w 2009 roku podczas cyklu adwentowego Jesiennych Koncertów Organowych w hiszpańskim mieście Murcja. W latach 1997–2003 pełnił funkcję registratora w ramach Międzynarodowego Festiwalu Organowego w kościele Świętej Rodziny w Lublinie, a w okresie 2001–2005 był kierownikiem artystycznym Spotkań z Muzyką Organową w Dąbrowicy koło Lublina. Jako organista współpracuje stale z Zespołem Wokalno-Instrumentalnym „Lumina” oraz chórem parafialnym w rodzinnej Tarnawie. W 2002 roku nagrał swoją pierwszą płytę pt. „Missa pro organo” zawierającą improwizacje oparte na motywach pieśni gregoriańskich oraz maryjnych. Bierze udział w projekcie: „Organy Lubelszczyzny”, w ramach którego została wydana pierwsza płyta: „Janów Lubelski. Organy w kościele pw. św. Królowej Jadwigi”.

O książce

Analizując materiały źródłowe, Autor dochodzi do wniosku, że okres międzywojenny był czasem wspaniałego rozwoju lubelskiego środowiska organistowskiego. Znakomicie zorganizowane i zintegrowane, stawiało wysokie wymagania muzyczne i moralne swym członkom. Wywierało istotny wpływ na kreowanie życia kulturalnego nie tylko na płaszczyźnie kościelnej, ale również świeckiej. [...] Praca oparta jest na bogatej i różnorodnej podstawie źródłowej. Autor wykorzystał dokumenty archiwalne, ale sięgnął również po przekazy ustne i pisane świadków epoki. Udało mu się dotrzeć do żyjących w początkach XXI wieku organistów pamiętających okres międzywojenny bądź do członków ich rodzin dysponujących pamiątkami z tamtego czasu. Fragment Wprowadzenia

Spis treści

Wprowadzenie / 7
Wstęp / 9


Rozdział I
Organiści lubelscy w XIX i początkach XX wieku / 15
/
/ 1. W okresie zaborów / 17
/ 2. U progu niepodległości / 18


Rozdział II
Kolegium Organistów Diecezji Lubelskiej (1922–1939) / 23

/ 1. Zarząd Kolegium / 25
/ 2. Dochody i wydatki / 34
/ 3. Podkomisja Rewizyjna Oddziału Kolegium Organistów / 43
/ 4. Komisja Organistowska / 44


Rozdział III
Społeczność lubelskich organistów / 47

/ 1. Elementy prozopografii środowiska / 49
/ 2. Formacja i wykształcenie / 50
/ 3. Wynagrodzenie, kwestia ubezpieczeń i warunki bytowe / 64
/ 4. Formy integracji środowiska / 83
/ 5. Przykłady biografii / 88
Rozdział IV
Praca i obowiązki organisty / 91

/ 1. Nominacje, zmiany i przerwy w pracy / 93
/ 2. Zakres obowiązków / 98
/ 3. Śpiew wiernych / 98
/ 4. Prowadzenie chórów i orkiestr / 102
/ 5. Prace dodatkowe: nauczanie śpiewu w szkołach / 122
/ 6. Organy: warsztat pracy organisty / 125
/ 7. Służba czy profesja? / 132


Rozdział V
„Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej” / 135
/
/ 1. Geneza powstania czasopisma / 137
/ 2. Wydawcy, redakcja / 138
/ 3. Tytuł, format, nakład, szata graficzna i zasięg „Kroniki” / 141
/ 4. Układ czasopisma i gatunki publicystyczne / 144
/ 5. Reklama i ogłoszenia / 146

Zakończenie / 149
Bibliografia / 152
Aneks / 161