Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Stanisława Burda Ciszą i słowem
ISBN 978-83-60133-70-5
Lublin 2010
Format A5, 124 s.
Oprawa miękka
cena: 20 zł


[zamówienie]

Stanisława Burda
Ciszą i słowem


O Autorze

Stanisława Burda urodziła się 3 października 1930 r. w Zakrzowie (k. Tarnowa). Studiowała polonistykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Od 1954 r. związana z ziemią hrubieszowską. Przez 48 lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w szkołach średnich w Hrubieszowie, jednocześnie była ławnikiem i społecznym kuratorem sądowym. Mieszka w Hrubieszowie. Za pracę dydaktyczną, działalność kulturalno-oświatową i publicystyczną otrzymała wiele nagród, m.in. nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (1970, 1972, 1973), Ministerstwa Oświaty (1972, 1976), nagrodę im. T. Nocznickiego (1976). Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Recytatora. Jest członkiem związku Literatów Polskich oraz Polish American Poets Academy. Należy do Klubu Literackiego Ziemi Hrubieszowskiej. Opublikowała następujące tomiki poezji: Spotkania w czasie (Hrubieszów 1993), Ślad istnienia (Lublin 1994), Krzyż i talizman (Lublin 1993), Święci odchodzą (Lublin 1994), Nad brzegiem milczenia (Lublin 1995), Przystań nad Huczwą (Warszawa 1996), Plaster miodu (Lublin 1997, 1998), Psalmy pojednania (Warszawa 1998, wyd. 2 poszerz. Lublin 2006), Bezimienne ptaki (Lublin 1998), Nadhuczwiański koncert (Lublin 2000), Moje Emaus (Lublin 2004), Obudzić ciszę... (Lublin 2005), Słowo o nadziei (Lublin 2007), Zamyślenia (Lublin 2009), Psalmodia sokalska (Lublin 2009), Ciszą i słowem (Lublin 2010).

O książce

Tom ten przynosi wybór najnowszej liryki religijnej Stanisławy Burdy, ozdobiony linorytami Zbigniewa Jóźwika.

Bóg jest wszędzie – mówi Stanisława Burda – ale odnajdujemy Go tylko w ciszy, istniejąc z Nim sam na sam. W wielu wierszach poetka jednoznacznie stwierdza, że człowiek współczesny potrzebuje przede wszystkim ciszy i Boga. W nieustannym pośpiechu i hałasie gubimy godność, zatracamy człowieczeństwo, mylnie odczytujemy drogę... Światło i drogę nieustannie wskazuje Ona, Przewodniczka i Matka

Waldemar Michalski

Cisza jest nie tylko środkiem artystycznej ekspresji – podkreślenia wagi i znaczeń użytych w wierszu słów. Stanowi ona również zaproszenie dla czytelnika do wspólnej z autorką obecności w świecie przez nią tworzonym i obserwowanym. Wiele tu miejsca dla odbiorcy tej poezji, dbałości o to, by nie tylko poczuł się dobrze w tym literackim domu, ale i wyniósł z niego na dalszą drogę życia podarunek cennych przemyśleń.

Piotr Sanetra

Spis treści

Wstęp: Mowa i milczenie (Piotr Sanetra) / 5

Pielgrzym Biały / 13
Sursum corda! / 14
Moc Ducha / 15
Wyznanie (I) / 16
Santo subito! (I) / 17
Santo subito! (II) / 18
Santo subito! (III) / 21
Wyznanie (II) / 22
* * * (Bóg...) / 23
Tobie Panie zaufałem... / 24
Psalm prymicyjny / 25
Epicedion / 29
Pójdź za Mną! (dyptych) / 31
Błogosławieni pokój czyniący / 33
Zamyślenie / 34
* * * (Człowiek ocali...) / 36
* * * (Żyj tak...) / 37
Psalm Krzyża (dyptych) / 38
Jubileuszowy psalm błagalny / 40
Psalm nadziei / 42
Psalm błagalny (I) / 43
Psalm bólu / 44
Hymn uwielbienia / 46
Modlitwa / 47
Moc Różańca / 48
Psalm błagalny (II) / 49
Psalm błagalny (III) / 50
Psalm łaski / 53
Memento! (I) / 54
Do... / 55
Epigramat / 56
Niepokój (tryptyk) / 57
Mysterium Fidei / 62
Moje Emaus / 63
Memento! (II) / 64
Psalm błagalny (dyptych) / 65
Wyznanie (III) / 67
Retrospekcja (dyptych) / 68
Wiosny zew / 70
Psalm zmartwychwstania / 71
Ave Maryja! / 72
Wiązanka myśli / 73
Hymn pochwalny / 74
Tren / 77
Moc / 78
Elegia (dyptych z epilogiem) / 79
Pean (triada z epilogiem) / 82
Reminiscencje liryczne
Habemus Papam! / 87
Golgota / 88
Impresja (I) / 89
Impresja (II) / 90
Retrospekcja / 91
Zaduma / 92
Curriculum vitae / 93
* * * (Przez łąki biegnę...) / 94
Odwiedziny w rodzinnym domu / 97
Miłość jak chleb / 98
* * * (Nie potrafię zliczyć tego...) / 99
Psalm postscriptum / 100

Waldemar Michalski
O poezji Stanisławy Burdy w czterech odsłonach / 101