Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Jacek ChachajLublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI–XIV wieku
ISBN 978-83-63527-60-0
Lublin 2014
Format A5, 202 s.
Oprawa miękka
cena: 28 zł


[zamówienie]

Jacek Chachaj
Lublin – miasto Rychezy? Lubelskie szkice historyczne XI–XIV wieku


O Autorze

Dr hab. Jacek Chachaj (ur. 1969 w Lublinie) – adiunkt w Katedrze Historii Europy Wschodniej (Instytut Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II). Autor około 40 prac naukowych, popularnonaukowych oraz podręczników i atlasów szkolnych. Wśród nich monografie: Łacińskie szkolnictwo parafialne na Rusi Koronnej od XVI do XVIII wieku (Lublin 2003), Łacińskie szkoły parafialne na terenie metropolii lwowskiej w epoce nowożytnej (Lublin 2005) oraz Bliżej schizmatyków niż Kra­kowa... Archidiakonat lubelski w XV i XVI wieku (Lublin 2012). Interesuje się historią społeczno­-religijną i dziejami struktur terytorialnych Kościoła łacińskiego w średnio­wieczu oraz epoce nowożytnej, zwłaszcza na terenie Małopolski i terenach ruskich Korony.

O książce

[...] Wygląda jednak na to, że powinniśmy poważniej rozważyć ewentualność istnienia w średniowiecznym Lublinie tradycji wiążącej początek miasta i jego najstarszych świątyń z Rychezą. Tradycja ta mogła pozostawić ślady zarówno w postaci tradycji ustnej, znanej Mistrzowi Wincentemu, jak też napisów fundacyjnych istniejących w zmienionej wersji jeszcze w XVI wieku. Rycheza mogła zostać zapamiętana jako fundatorka najstarszej świątyni lubelskiej pod wezwaniem św. Michała, a także w jakiś sposób związana z tradycją dotyczącą fundacji kościoła św. Trójcy. O ile jednak tę pierwszą fundację moglibyśmy wiązać być może nawet z okresem, gdy była ona żoną Mieszka II, a więc z pierwszymi trzema dekadami XI wieku, o tyle druga fundacja mogła być związana z czasami późniejszymi, czyli z okresem panowania Kazimierza Odnowiciela (wynika to z przekazanej przez późną tradycję daty). Nie wykluczamy, że lubelska tradycja dotycząca osoby Rychezy została dodatkowo wzmocniona w czasie krótkiego hipotetycznego pobytu w Lublinie wygnanych z Rusi książąt – Izjasława i Gertrudy (która była córką Rychezy).

fragment książki

Spis treści

Wstęp / 7

Szkic pierwszy: Geneza Lublina / 13
Lublin – miasto Rychezy? Czyli na bezdrożach szczegółowych dociekań o początkach i wczesnych dziejach miasta nad Bystrzycą / 13
Czy Lublin pierwotnie nosił inną nazwę? / 49

Szkic drugi: Lublin w XI i XII wieku / 61
Jak rzeczywiście wyglądała „strefa zaczechowiańska” lubelskiego zespołu osadniczego w XI i XII wieku? / 62
Jeszcze o lokalizacji najstarszego lubelskiego kościoła parafialnego / 70
Czy przed XII wiekiem w Lublinie istniał gród? / 97
Lublin siedzibą wygnanych książąt ruskich w drugiej połowie XI wieku? / 109
Gdzie znajdował się najstarszy lubelski gród doby państwowej? / 128
Czy w Lublinie byli benedyktyni? / 148
Podsumowanie / 157

Szkic trzeci: XIII i XIV wiek / 161
Kwestia lokacji Lublina przed 1317 rokiem / 161
Kto dokonał zamiany terenu na Wzgórzu Staromiejskim na wieś Dziesiątą z archidiakonem lubelskim? / 174
O postawie załogi grodu lubelskiego w 1288 roku / 181
Jeszcze o początkach kościoła św. Mikołaja / 190

Zakończenie / 199