Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Adam Pawłowski, Agnieszka Stachura (red.) Ibidem, Tom VIII
ISBN 1732-6621
Lublin 2011
Format A5, 156 s.
Oprawa miękka
cena: 12 zł


[zamówienie]

Adam Pawłowski, Agnieszka Stachura (red.)
Ibidem, Tom VIII


O Autorze

Praca zbiorowa

O książce

To już VIII tom „Ibidem. Rocznika Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, który z ogromną radością oddajemy do Państwa rąk. Duża ilość artykułów, jaka spłynęła do redakcji, pozwoliła na wybór sześciu najbardziej wartościowych prac, zarówno „kołowiczów”, jaki i studentów Instytutu Historii KUL, którzy do Koła nie należą. Są one podsumowaniem ciężkiej pracy badawczej w roku 2010.

Spis treści

Od Redakcji / 7

ARTYKUŁY
Tomasz Ramian, Opis Egiptu oraz warsztat historyczny Herodota ukazane w księdze II Dziejów / 9
Adam Pawłowski, Jerzy II Rakoczy i wojsko siedmiogrodzkie podczas „potopu szwedzkiego” w świetle pamiętnika Hugues’a de Terlona / 32
Ewelina Lilia Polańska, Pożegnanie z Polską w Poturzynie, czyli dzieje przyjaźni Fryderyka Chopina i Tytusa Woyciechowskiego w świetle korespondencji / 60
Jakub Chmiel, Przewrót majowy 1926 roku w Polsce w świetle prasy lubelskiej / 74
Ewelina Romańczuk, Wysiedleńcy z Zamojszczyzny w obozie przejściowym w Zamościu. Listopad 1942–styczeń 1944 / 94
Dariusz Miącz, Polskie podziemie niepodległościowe wobec oddziału AL „Cienia” na terenie Inspektoratu Puławskiego AK (luty–lipiec 1944) / 114

RECENZJE I OMÓWIENIA
Gerhard Besier, Katarzyna Stokłosa, Europa dyktatur. Nowa historia XX wieku, tłum. Joanna Hashold, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, 640 s. – Anita Taźbierska / 132
Sławomir Cenckiewicz, Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929–2010), Poznań: Zysk i S-ka, 2010, 758 s. – Artur Sitarski / 137

KRONIKA
Pamięci Janusza Krupskiego (1951–2010), kolegi i prawego człowieka
– Eugeniusz Niebelski / 140
Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków
Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń-grudzień 2010 r.)
– oprac. Redakcja „Ibidem” / 143