Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Ewa Jabłońska-Deptuła Epilog Pniewa
ISBN 978-83-60133-49-1
Lublin 2009
Format A5, 269 s.
Oprawa miękka
cena: 25 zł


[zamówienie]

Ewa Jabłońska-Deptuła
Epilog Pniewa


O Autorze

Prof. dr hab. Ewa Jabłońska-Deptuła (1931-2008). Od 1957 r. zatrudniona na KUL w Katedrze Historii Kultury Polskiej. Członek Towarzystwa Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1981-1989 przewodnicząca Komisji Uczelnianej NSZZ

O książce

Wspomnienia mojej żony z lat dziecinnych i z lat młodości przed podjęciem studiów uniwersyteckich, powstawały w ciągu długiego czasu. Ewa spisywała je w formie niedużych tekstów, często o charakterze oddzielnych obrazów - impresji. [...] Traktowała je jako tekst otwarty - otwarty na to, co mogłaby sobie jeszcze sama przypomnieć, na to, co dorzucą inni żyjący świadkowie przedstawianej przeszłości, a także na uwagi i pytania ze strony własnych dzieci... [...]
Jeśli nawet Autorka nie myślała zrazu o publikacji tekstu, było rzeczą naturalną, że zapisywane obrazy, impresje, przemyślenia zaczęły się z czasem układać w kształt książki. Namawiana przez bliskich Ewa zdecydowała się w końcu oddać do druku pewną ich całość zatytułowaną właśnie 'Epilog Pniewa'.

Spis treści

Słowo wstępne / 5
O Ewie Jabłońskiej-Deptule i jej ostatniej książce / 7
Wprowadzenie / 15
Moje Pniewo / 17
Na obrzeżach swojskości / 83
Epilog Pniewa / 125
Początek wojny / 129
Jesionowa / 137
Choroba / 148
Bezpieczeństwo - niebezpieczeństwo? / 157
Okupacyjna edukacja / 175
Śmierć Mamy / 180
Wojenny Szymanów / 185
Koniec Jesionowej - Jackowice / 220
Tułaczka / 225
Trójmiasto / 242
Moja problematyczna stabilizacja / 249
Spis ilustracji / 267