Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Jan Stanisław Łoś Rzym na rozdrożu
ISBN 978-83-60133-42-2
Lublin 2009
Format A5, 357 s.
Oprawa miękka
cena: 27 zł


[zamówienie]

Jan Stanisław Łoś
Rzym na rozdrożu


O Autorze

Jan Stanisław Łoś (1890-1974), ziemianin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1957-1959. Wy chowanek Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie. Studia wyższe w Uniwersytecie Wiedeńskim. Tam też doktorat. Podczas I wojny światowej - w armii austriackiej. Od 1919 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Od 1926 do 1929 przebywał w Londynie jako członek korpusu dyplomatycznego. W Londynie, w British Museum intensywne studia nad światem starożytnym. Po przejściu na emeryturę w 1931 roku osiadł w majątku żony w miejscowości Niemce (k. Lublina), dzieląc czas między prowadzenie sadu i ogrodu, a twórczą pracę intelektualną, przede wszystkim nad dziejami starożytnymi, choć nie wyłącznie.

O książce

Zachęcone powodzeniem Sylwetek rzymskich Stanisława Łosia, wydanych w 2007 roku jako druga edycja tej książki (pierwsza ukazała się w Instytucie Wydawniczym PAX w 1958 roku), Wydawnictwo 'Werset' postanowiło przypomnieć Szanownym Czytelnikom kolejne dzieło Profesora zatytułowane Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym.
Pierwszego wydania dokonał 'Czytelnik' w 1960 roku. 'Werset' decyduje się na wznowienie tytułu, wychodząc z założenia, że warto polskiemu Czytelnikowi przypomnieć tę książkę. Przynosi ona bowiem niezwykle interesujący obraz starożytnego Rzymu w okresie wojen punickich (zwłaszcza II wojny) i ukazuje jedną z ważniejszych i charakterystycznych rzymskich postaci tego czasu - Marka Porcjusza Katona.

Józef Krzyżanowski

Spis treści

Od Redaktora / 5
Przedsłowie / 9
Dziedzictwo przeszłości / 19
Kraj lat dziecinnych / 27
Szare początki / 35
Dni klęski i grozy / 61
Szkoła życia i rządów / 75
Wielki przeciwnik / 105
Dalsza kariera / 119
Ku nowym czasom / 139
Kato a hellenizm / 153
Niechęć do wielmożów / 163
Pater familias / 171
Stosunek do niewolników / 181
Kato jako rolnik i administrator majątku / 195
Powiedzenia, mowy i pisane dzieła Katona / 215
Legenda Katona i rzut oka na epokę / 229
Nota bibliograficzna / 243
Chronologia życia i kariery Katona / 245
Chronologia rozrostu Rzymu (ze szczególnym uwzględnieniem II wojny punickiej) / 247
Skorowidz / 251