Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Jan Stanisław ŁośŚwiat historyków starożytnych
ISBN 978-83-63527-20-4
Lublin 2013
Format 125x195, 337 s.
Oprawa miękka
cena: 28 zł


[zamówienie]

Jan Stanisław Łoś
Świat historyków starożytnych


O Autorze

Jan Stanisław Łoś (1890-1974), ziemianin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1957-1959. Wychowanek Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie. Studia wyższe w Uniwersytecie Wiedeńskim. Tam też doktorat. Podczas I wojny światowej - w armii austriackiej. Od 1919 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Od 1926 do 1929 przebywał w Londynie jako członek korpusu dyplomatycznego. W Londynie, w British Museum intensywne studia nad światem starożytnym. Po przejściu na emeryturę w 1931 roku osiadł w majątku żony w miejscowości Niemce (k. Lublina), dzieląc czas między prowadzenie sadu i ogrodu, a twórczą pracę intelektualną, przede wszystkim nad dziejami starożytnymi, choć nie wyłącznie.

O książce

Świat historyków starożytnych jest czwartą pozycją w cyklu wznowień książek Stanisława Łosia. Wydawnictwo „Werset” wydało dotychczas: Sylwetki rzymskie w roku 2007 oraz Rzym na rozdrożu. Studium monograficzne o Katonie Starszym w roku 2009, oraz Hellada na przełomie (2012).
Herodot, Liwiusz, Tukidydes, Polibiusz, Salustiusz i Tacyt to niewątpliwie sześciu najwybitniejszych historyków antycznej Grecji i antycznego Rzymu. W istocie jest to także sześciu pierwszych twórców historiografii europejskiej. Ich dzieła pozostają do dzisiaj`podstawowymi źródłami w studiach nad wczesnymi dziejami Europy i są od wieków nieodmiennie cytowane w niezliczonych publikacjach o charakterze naukowym, dydaktycznym czy popularyzatorskim. Możemy powiedzieć, że w znacznej mierze również dzisiaj świat starożytny postrzegamy poprzez opisy, jakie sporządziło tych sześciu najwybitniejszych. Ich dzieła były wielokrotnie analizowane i twórczo krytykowane. Wiemy jednak, że ci wielcy nie byli wolni od słabości i błędów. Zapewne obraz świata zawarty w ich tekstach nieco się różnił od świata, w którym żyli i który opisywali. Powstaje pytanie, jakim był ten świat historyków starożytnych, ten świat realny, dzisiaj jakby zasłonięty przez ich mistrzowskie opisy.

Spis treści

Wprowadzenie (Marek Łoś) / 5
Świat Herodota / 9
Świat Liwiusza / 75
Świat Tukidydesa / 115
Świat Polibiusza / 171
Świat Salustiusza / 229
Świat Tacyta / 287