Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Jan Stanisław Łoś Sylwetki rzymskie
ISBN 978-83-60133-35-4
Lublin 2007
Format A5, 314 s.
Oprawa miękka
cena: 28 zł


[zamówienie]

Jan Stanisław Łoś
Sylwetki rzymskie


O Autorze

Jan Stanisław Łoś (1890-1974), ziemianin, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 1957-1959. Wychowanek Gimnazjum oo. Jezuitów w Chyrowie. Studia wyższe w Uniwersytecie Wiedeńskim. Tam też doktorat. Podczas I wojny światowej - w armii austriackiej. Od 1919 roku pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Od 1926 do 1929 przebywał w Londynie jako członek korpusu dyplomatycznego. W Londynie, w British Museum intensywne studia nad światem starożytnym. Po przejściu na emeryturę w 1931 roku osiadł w majątku żony w miejscowości Niemce (k. Lublina), dzieląc czas między prowadzenie sadu i ogrodu, a twórczą pracę intelektualną, przede wszystkim nad dziejami starożytnymi, choć nie wyłącznie.

O książce

Wydawnictwo "Werset", podejmując inicjatywę p. Marka Łosia, syna autora niniejszego tomu, oddaje w ręce Szanownych Czytelników drugą edycję Sylwetek rzymskich Jana Stanisława Łosia. Ich pierwsze wydanie ukazało się w Instytucie Wydawniczym "Pax" w roku 1958. Po blisko pół wieku "Werset" wznawia tę książkę, bowiem - naszym zdaniem - nie straciła ona aktualności i przede wszystkim swoistej urody, z jaką traktuje o dziejach ewolucji Imperium Romanum, stworzonego przez naród starożytnych Kwirytów, a więc o jego narodzinach, rozwoju i zmierzchu.
Ta ocena Wydawcy znajduje potwierdzenie w napisanej ongiś obszernej recenzji Sylwetek, a właściwie artykule (przecież nie bez akcentów polemicznych) nie byle kogo, bo samego Pawła Jasienicy. Warto zatem oddać głos wielkiemu autorowi "Polski Piastów":

"[...] Trudno mi zdobyć się - pisze Paweł Jasienica - na bezstronny sąd i rozstrzygnąć, co bardziej wpłynęło na moje uznanie dla Sylwetek rzymskich profesora Stanisława Łosia - niezaprzeczalna wartość tej książki, czy to, że należy ona do gatunku tak bardzo w Polsce rzadkiego.
Jest to zbiór kilkunastu szkiców (zwanych u nas z cudzoziemska, a więc dostojnie esejami). Wszystkie razem układają się w historiozoficzną syntezę, w pasjonującą opowieść o jedynej w dziejach przygodzie plemienia, które stworzyło światowe państwo - o wzroście, rozkwicie i uwiądzie imperium.
[...] Jak przystało na miłośnika kultury klasycznej profesor Łoś zalicza dziejopisarstwo do literatury pięknej. Nie rozprawia o tym teoretycznie, ale świadczy czynem. Ani jednym słowem nie chwali się, że zwiedził owe księgozbiory dzieł fachowych, całą "kuchnię" chowa gdzieś w zakamarkach swego warsztatu. Chodzi sobie po tym Rzymie (z przyległościami) jak po własnym mieszkaniu, zna go o wiele lepiej niż ja [Paweł Jasienica - J.K.] Warszawę, o Scypionach, Katonach i Emiliuszach rozprawia niczym o kumach z przeciwka.
[...] Zanotujmy jako rzecz szczególnie ważną, że pomimo wszystkich sentymentów dla tematu, autor Sylwetek rzymskich nie traci dystansu. Zawsze stać go na ironiczny uśmieszek. Jak się zdaje, bez tej umiejętności nie można być prawdziwym humanistą."

Zacytowane słowa Jasienicy - wybitnego znawcy historii, a przy tym pisarza, umiejącego docenić walory innego pióra - wystarczą za najlepsza rekomendację Sylwetek rzymskich...

Po latach jakby pewnego zapomnienia wracamy u początków nowego wieku do spuścizny intelektualnej Jana Stanisława Łosia. W 1997 roku ukazał się jego przekład Wyroczni podręcznej Baltasara Graciána (wydawnictwo "Test?). Z kolei Zakład Narodowy Ossolińskich "Ossolineum" wznowił w 2006 roku Pana Łosiowy przekład O gospodarstwie wiejskim Marcusa Porciusa Cato (Katona Starszego). Wydawnictwo "Werset" włączając się do tego nurtu działań przypomina i oddaje do rąk Czytelnika jedną z ważniejszych książek Profesora Sylwetki rzymskie. Poprzez zawarte w niej opisy, myśli i stwierdzenia dostrzec można sylwetkę ich twórcy - ziemianina, dyplomaty i polityka, a przede wszystkim uczonego, mistrza słowa i myśliciela, odkrywającego przed nami tajemnicę rozsypania się imperium.
Warto śledzić tok jego wywodu, uświadamiając sobie, że powstawał on w czasach, w których trudno było przewidzieć, iż na naszych oczach rozsypie się inne imperium.

Józef Krzyżanowski

Spis treści

Od Redaktora / 5
Przedsłowie / 11
Ewolucja narodowego charakteru rzymskiego jako czynnik rozrostu i upadku / 15
Krynica prawa / 33
Homo Porcius / 55
Trzy pokolenia patrycjuszy / 77
Epigoni / 97
Możnowładztwo rzymskie od IV do I w. przed Chrystusem / 125
Zagadka Augusta / 151
Zbyteczni / 163
Bezsiła wszechmocy / 175
Cezarowie Swetoniusza / 195
Ostatni słudzy bogów / 217
Pięćset lat epoki przejściowej / 231
Kłopoty uczonego biskupa / 253
Zakończenie / 269
Zachowane fragmenty Prawa XII Tablic / 275
Monumentum Ancyranum / 299