Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Maciej MünnichCzy istniało królestwo Dawida?
ISBN 978-83-63527-59-4
Lublin 2014
Format A5, 127 s.
Oprawa miękka
cena: 28 zł


[zamówienie]

Maciej Münnich
Czy istniało królestwo Dawida?


O Autorze

Dr hab. Maciej Münnich (ur. 1973) – historyk starożytności, badacz starożytnego Bliskiego Wschodu, dyrektor Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, redaktor naczelny czasopisma „Scripta Biblica et Orientalia”.
Jego główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół demonologii biblijnej, hebrajskich wierzeń dotyczących życia pozagrobowego, początków hebrajskiej państwowości oraz archeologii Izraela.
Jest autorem m.in. książek Obraz Jahwe jako władcy choroby w Biblii Hebrajskiej na tle bóstw bliskowschodnich (2004), Reszef – bóg starożytnego Orientu (2011), wydanej także w języku angielskim pod tytułem The God Resheph in the Ancient Near East (2013), a także wielu artykułów naukowych poświęconych historii i kulturze Ziemi Świętej i Bliskiego Wschodu.

O książce

Profesor Maciej Münnich […] zaprasza nas do przyjrzenia się najnowszym wynikom badań archeologicznych prowadzonych na Bliskim Wschodzie. W niniejszej książce wyznaczył sobie zadanie wciąż stanowiące jeden z ważniejszych celów pracy historyka. Wziął mianowicie na siebie rolę przewodnika, który sam świetnie znając zarówno uwarunkowania historyczne, jak i realia badań archeologicznych prowadzonych w tym rejonie świata, potrafi ze znawstwem i w sposób bardzo interesujący nie tylko opisać rezultaty poszukiwań naukowych, ale także samemu wziąć udział w dyskusji. […]
Opisywane w tej książce badania archeologiczne trwają nadal. Publikacja, którą trzymamy w rękach, ma więc charakter niemal żywego sprawozdania, podobnego do sensacyjnych doniesień archeologicznych z minionych epok, dzięki którym zmieniano kształt wykładanej dotychczas historii. Oznacza to, że ci, którzy zdecydują się przeczytać to studium, staną się jednocześnie jednymi z pierwszych depozytariuszy wyników najnowszych badań naukowych.

dr Piotr Plisiecki

Spis treści

Wprowadzenie (Piotr Plisiecki) / 7
Wstęp / 9

Rozdział I: opis wykopalisk / 13
Obszar A / 21
Obszar B / 22
Obszar C / 24
Obszar D / 26
Obszary E i F / 26

Rozdział II: Datacja / 29
Ceramika / 29
Metoda C14 / 36
Wnioski dotyczące chronologii / 42

Rozdział III: Kto mieszkał w Khirbet Qeiyafa? / 47
Ceramika / 49
Konsumpcja wieprzowiny / 52
Architektura / 58
a) domy czteroizbowe / 58
b) mury kazamatowe / 62
Kult / 64
Centralna administracja / 70
Wnioski / 81

Rozdział IV: Ostrakon / 85
Proponowane lekcje / 85
Język i charakter ostrakonu / 91

Zakończenie / 101
Conclusion / 107
Bibliografia / 113
Wykaz skrótów / 123
Spis ilustracji / 125