Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Piotr PlisieckiDialog o Bolesławie Wielkim
ISBN 978-83-63527-01-3
Lublin 2012
Format 140x235, 138 s.
Oprawa miękka
cena: 25 zł


[zamówienie]

Piotr Plisiecki
Dialog o Bolesławie Wielkim


O Autorze

Dr Piotr Plisiecki, urodzony w 1974 r. w Lublinie. Adiunkt przy Katedrze Historii Średniowiecznej Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od 1997 roku prowadzi na tejże Uczelni wykłady i zajęcia zarówno z historii Polski średniowiecznej jak i szeroko rozumianej historii powszechnej wieków średnich. Swoje zainteresowania i badania naukowe oraz tematy publikacji koncentruje wokół problemów Kościoła katolickiego w Polsce średniowiecznej, jego struktur struktur (m.in. w 2005 r. doktorat Praktyka dziesięcinna w dekanacie Kije w świetle tzw. Liber Beneficiorum Jana Długosza wyróżniony nagrodą Rektora KUL), dziejów monastycyzmu średniowiecznego (Marcin z Tours. Zwyczajny święty, 2007 r.) oraz tych wszystkich sfer świata średniowiecznego w których historia krzyżowała się z teologią i filozofią.

O książce

[...] Od dialogów platońskich, przez dialogi hagiograficzne, aż do trzynastowiecznej kroniki Mistrza Wincentego, we wszystkich tekstach tej rodziny starano się nie tyle wykrzyczeć swoje racje, co przede wszystkim zaprezentować je, ofiarować i poddać pod osąd drugiej osoby, choćby wyimaginowanego interlokutora. Dialog przypominał o niepewności własnych sądów, o konieczności poszanowania poglądów i godności innych osób, a nade wszystko o wiecznie żywej potrzebie wspólnego docierania do Prawdy. Do tej właśnie tradycji usiłuje odwoływać się niniejszy tekst. A czym jest ten tekst? Okazuje się, że łatwiej jest uciec od postawionego tu pytania, niż spróbować się z nim zmierzyć... Należy stwierdzić, że najogólniej rzecz ujmując, jest to zbiór pytań wraz z ewentualną próbą udzielenia odpowiedzi, z całą pewnością niewolny od błędów. Nie jest to więc tekst przedstawiający w sposób jednoznaczny i bezwarunkowy jasno udowodnione tezy, które należy przyjąć lub obalić. Nie sili się on na polemiki z przyjętymi powszechnie poglądami, nie należy go w związku z tym traktować jako „rzucanie rękawicy” komukolwiek z historyków, w stosunku do których jestem pełen najgłębszego szacunku[...]

Spis treści

Wstęp / 7
Prolog / 13
Rozdziały I-XL / 15-117
Epilog / 121
Wykaz źródeł i opracowań / 125