Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Andrzej PrzegalińskiZ dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie
ISBN 978-83-60133-98-9
Lublin 2012
Format 125x195, 164 s.
Oprawa miękka
cena: 24 zł


[zamówienie]

Andrzej Przegaliński
Z dziejów wystaw rolniczych. Trzecia Wystawa Rolnicza (1860) i Wystawa Rolniczo-Przemysłowa (1901) w Lublinie


O Autorze

Andrzej Przegaliński urodzony w roku 1975, historyk, adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania badawcze: dzieje ziemiaństwa, regionalistyka oraz historia szkolnictwa na przełomie XIX i XX wieku. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych dotyczących wymienionej wyżej problematyki oraz książek „Społeczna działalność ziemiaństwa lubelskiego w latach 1864–1914” i „Wokół dworu i parku. Studia z duchowej i materialnej kultury ziemiaństwa lubelskiego po powstaniu styczniowym”.

O książce

Historia Lublina w ponad 120-letniej epoce zaborów to czas niesłychanie długi i w sposób oczywisty niejednorodny. Miasto odgrywające istotną rolę w dobie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w kolejnych latach zrazu przygasło, a następnie powoli i z trudem, rodząc się jakby na nowo, odzyskiwało utraconą pozycję. [...] Wśród [...] wydarzeń, które na trwałe zapisały się w historii miasta, przyciągnęły masową uwagę publiczności i rozsławiły imię grodu nad Bystrzycą, na pewno należy wymienić dwie wystawy – urządzoną w roku 1860 Wystawę Rolniczą oraz o cztery dekady późniejszą Wystawę Rolniczo-Przemysłową. Przedsięwzięcia te, dobrze znane historykom, nie doczekały się jak dotąd całościowego opracowania. Niniejsza publikacja, adresowana przede wszystkim do miłośników Lublina i Lubelszczyzny, stara się więc wypełnić tę lukę opisując oba wydarzenia na tle rolniczych przeobrażeń międzyrzecza Wisły i Bugu w XIX stuleciu.

Fragment Wprowadzenia

Spis treści

Wprowadzenie / 7

Rozdział I
Trzecia Wystawa Rolnicza / 9

Rozdział II
Wystawa Rolniczo-Przemysłowa / 57

Zakończenie / 129

Bibliografia / 135
Indeks nazwisk / 149
Indeks miejsowości / 156
Spis ilustracji / 160