Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Aleksandra Kocjan (red.) Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka czasem jest czerwona
ISBN 978-83-63527-37-2
Lublin 2013
Format B5, 129 s.
Oprawa miękka
cena: 25 zł


[zamówienie]

Aleksandra Kocjan (red.)
Różnice kulturowe a nauczanie języka obcego, czyli dlaczego złota rybka czasem jest czerwona


O Autorze

Praca zbiorowa

O książce

Niniejszy numer zawiera 12 artykułów poświęconych różnicom kulturowym i ich znaczeniu w dydaktyce języków obcych. Autorzy tomu analizują elementy kultury pisanej na przykładzie tekstów literackich, przysłów, tłumaczeń jak również zastanawiają się nad obecnością treści kulturowych w procesie kształcenia nauczycieli języków obcych. Tematyka kulturowa prezentowana w tomie 5 obejmuje także kwestie związane z mitami i stereotypami, które mogą mieć wpływ na proces nauczania języka obcego. Autorzy przybliżą nam zarówno kulturę wysoką, jak i codzienną (święta, tradycje) krajów romańskich. Zebrane w tomie teksty odnoszą się do kultur odległych geograficznie, takich jak Chiny, kraje Ameryki Łacińskiej oraz do kultur krajów starożytnych. Nie zabrakło jednak ciekawego opisu kultur Hiszpanii, Włoch i Francji. Cenną cechą wszystkich prezentowanych tekstów jest ich umocowanie w doświadczeniach empirycznych oraz naukowo-dydaktycznych Autorów.

Spis treści

Przedmowa / 7

Anna Kucharska
Jakiego koloru jest złota rybka we Włoszech i co to znaczy otrzymać pomoc z Pizy? – przysłowia i powiedzenia jako nośniki kultury / 9

Katarzyna Kwiek
„Jest Pan do mnie uprzedzony...” czyli mity i stereotypy w relacjach francusko-polskich / 19

Monika Malec, Mariia Shulgachyk
Culture embedded in words – How to learn Chinese through the cultural context / 28

Katarzyna Zagdańska-Dudek
Przygotowanie do rozwijania kompetencji interkulturowej w procesie kształcenia nauczycieli języków obcych / 35

Aleksandra Krauze-Kołodziej
Il linguaggio dell’immagine – osservazioni preliminari sull’uso delle rappresentazioni per migliorare le competenze linguistiche e interculturali sulla base del Giudizio Universale a Torcello / 45

Marlena Deckert
Tekst literacki na lekcji języka obcego a kompetencja interkulturowa ucznia / 53

Agata Kozielska
L`interculturel dans l`enseignement de la traduction / 67

Dorota Marciniuk
Dicta jako sposób na zapamiętanie gramatyki języka łacińskiego oraz zapoznanie z kulturą i historią starożytną / 79

Piotr Wasilewski
Święto byków Sanfermines z punktu widzenia turystyki kulturowej i dydaktyki nauczania języka hiszpańskiego / 87

Bartłomiej Drozd
Bariery w komunikacji międzykulturowej na przykładzie Polaków żyjących we Francji. Zarys problematyki / 100

Tomasz Niestorowicz
Hispanic Immigration to the U.S.: Languages and Cultures in Contact / 115

Arkadiusz Kołodziej
Od vino da tavola do DOCG, czyli subiektywna podróż po krainie włoskich win / 121