Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Arkadiusz StasiakMiejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina
ISBN 978-83-63527-10-5
Lublin 2012
Format B5, 142 s.
Oprawa miękka
cena: 25 zł


[zamówienie]

Arkadiusz Stasiak
Miejskość i szlacheckość. Kontrfaktyczna interpretacja nowożytnej historii Lublina


O Autorze

Dr Arkadiusz Michał Stasiak – historyk idei i kulturoznawca, absolwent Studium Generale Sandomiriense, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii XVI–XVIII wieku Instytutu Historii KUL. W latach 1999–2002 redaktor naukowy studenckiego periodyku „Sendomiria”. Od stycznia 2005 roku sekretarz redakcji „Roczników Humanistycznych KUL”. Wielokrotny stypendysta instytucji naukowych w Austrii, Niemczech, Anglii oraz we Włoszech. Opublikował dwie książki naukowe Ideał monarchy w pismach Marcina Kromera (Olsztyn 2003) i Patriotyzm w myśli konfederatów barskich (Lublin 2005) oraz ponad pięćdziesiąt innych prac z zakresu historii myśli politycznej, historiografii, historii kultury, historii idei i historii literatury, wydanych w Polsce a także w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Stanach Zjednoczonych. Interesuje się szczególnie historią kultury szlacheckiej, historią polskiej myśli politycznej, filozofią polityczną nowożytnej Europy, teorią władzy oraz awangardą literacką 1. poł. XX wieku.

O książce

Lublin, obok Warszawy, stanowi doskonałą przestrzeń do opisu relacji szlacheckości i miejskości, a ściślej wpływu pierwszej, dominującej wartości na drugą, defensywną w polskich warunkach kulturowych opisanego okresu. Miasto nad Bystrzycą było miejscem obrad sejmów, sejmików i Trybunału Koronnego. Ponadto miały tu swoje centra województwo i gród, oraz sądy ziemskie i grodzkie. Sejmiki obradowały w Lublinie stale od 1532 roku, kiedy przeniesiono tę instytucję szlacheckiej demokracji z Urzędowa do grodu nad Bystrzycą. W mieście przebywało wielu przedstawicieli szlachty zjeżdżającej tu przede wszystkim na posiedzenia Trybunału Koronnego, od chwili jego ustanowienia w 1578 roku.

Spis treści

Wprowadzenie (Piotr Plisiecki) / 7
Wstęp / 9

I. Miejska arena szlacheckiego „tryumfu” / 17
1. Unia – nazywana lubelską / 20
2. Odkrywanie imperium / 27

II. Szlachecki Trybunał w sercu miasta / 37
1. W cieniu Trybunału / 38
2. Czas apokalipsy / 49

III. Miasto i szlachecki parlament / 65
1. Rok 1703 / 67
2. Mieszczanie na sejmie / 74

Zakończenie / 91
Aneks / 93
Bibliografia / 135
Indeks osób / 143
Spis rycin / 148