Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Agnieszka Szykuła-ŻygawskaMatka Boska Krasnobrodzka. Szafarka Łask, Pocieszycielka Zamojszczyzny
ISBN 978-83-63527-70-9
Lublin 2015
Format B5, 112 s.
Oprawa miękka
cena: 35 zł


[zamówienie]

Agnieszka Szykuła-Żygawska
Matka Boska Krasnobrodzka. Szafarka Łask, Pocieszycielka Zamojszczyzny


O Autorze

Dr Agnieszka Szykuła-Żygawska, urodzona w Szczebrzeszynie w 1980 r., absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu, Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki UMCS oraz Historii Sztuki w KUL. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki na podstawie rozprawy „Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji Zamojskiej 1589–1806”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ryszarda Knapińskiego w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej Instytutu Historii Sztuki KUL. Laureatka konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa, organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki na prace naukowe młodych członków stowarzyszenia. Stypendystka Prezydenta miasta Zamość w 2012 roku. Prezentowana książka powstała na kanwie pracy doktorskiej. Mieszka i pracuje w Zamościu. Redaktor „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Współautorka 3 książek i ponad 120 artykułów dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny). Publikuje na łamach czasopism naukowych, popularnonaukowych, regionalnych oraz zagranicznych.

O książce

Wśród wielu wystąpień [podczas konferencji naukowej pt. „Przeszłość i teraźniejszość Sanktuarium w Krasnobrodzie] dr Agnieszka Szykuła-Żygawska zreferowała temat „Wizerunki Matki Boskiej Krasnobrodzkiej powstałe z inspiracji cudownym obrazkiem”. Z przeprowadzonych badań wynika, jak wielkie oddziaływanie miał cudowny wizerunek Matki Boskiej na pielgrzymów odwiedzających Sanktuarium i na twórczość artystów, zarówno z okolic Krasnobrodu, jak i odległych miejscowości. Najstarszy, zachowany do naszych czasów i jeszcze noszony w procesjach feretron z XVII w. znajdujący się w Krasnobrodzie zawiera wizerunek Maryi sporządzony nie później niż 60 lat od Objawienia się Matki Bożej (w 1640 r.). Do rozpowszechniania wizerunku Maryi z Krasnobrodu w największym stopniu przyczyniła się rycina lwowskiego grafika Jana Józefa Filipowicza, zamówiona przez dominikanów ok. 1765 roku. Zebrany przez Autorkę materiał jest tematem niniejszej publikacji. Opisuje ona, po raz pierwszy, 60 wizerunków maryjnych przedstawiających Matkę Boską adorującą Dzieciątko, jakie powstały z inspiracji cudownym obrazkiem na przestrzeni wieków, na obszarze trzech diecezji. [...]

Ks. Eugeniusz Derdziuk, Kustosz Sanktuarium w Krasnobrodzie

Spis treści

Przedmowa [ks. Eugeniusz Derdziuk] / 7
Od autorki / 9
Dzieje cudownego wizerunku / 11
Cudowny obrazek Matki Boskiej Krasnobrodzkiej / 13
Matka Boska Krasnobrodzka. Prezentacja w układzie chronologicznym odnalezionych wizerunków, powstałych w oparciu o cudowny obrazek i wydarzenia 1640 roku / 19
Druga połowa XVII wieku / 19
Wiek XVIII / 23
Wiek XIX / 35
XX wiek, do 1964 r. / 46
Wizerunki powstałe po 1965 r. / 54
Dewocjonalia / 62

Podsumowanie / 66
Ilustracje / 73
Bibliografia / 97
Wykaz skrótów / 101
Indeks osób / 103
Indeks nazw geograficznych / 105
Spis ilustracji / 107