Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Agnieszka Szykuła-ŻygawskaOd Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej
ISBN 978-83-63527-11-2
Lublin 2012
Format B5, 288 s.
Oprawa miękka
cena: 35 zł


[zamówienie]

Agnieszka Szykuła-Żygawska
Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera młodszego Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej


O Autorze

Dr Agnieszka Szykuła-Żygawska – ur. w Szczebrzeszynie w 1980 r., absolwentka Liceum Plastycznego w Zamościu, Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych w Instytucie Sztuki UMCS oraz Historii Sztuki w KUL. W 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie historii sztuki na podstawie rozprawy „Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji Zamojskiej 1589–1806”, napisanej pod kierunkiem ks. prof. Ryszarda Knapińskiego w Katedrze Historii Sztuki Kościelnej Instytutu Historii Sztuki KUL. Laureatka konkursu im. ks. prof. dra Szczęsnego Dettloffa, organizowanego przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki na prace naukowe młodych członków stowarzyszenia. Stypendystka Prezydenta miasta Zamość w 2012 roku. Prezentowana książka powstała na kanwie pracy doktorskiej.
Mieszka i pracuje w Zamościu. Redaktor „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego”. Współautorka 3 książek i ponad 120 artykułów dotyczących sztuki i kultury materialnej XVIII i XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem Zamojszczyzny). Publikuje na łamach czasopism naukowych, popularnonaukowych, regionalnych oraz zagranicznych.

O książce

Autorka dokonała benedyktyńskiej pracy, przeszukując archiwa w poszukiwaniu informacji o życiu i działalności rzeźbiarzy na Zamojszczyźnie. Zapoznała się wnikliwie nie tylko z typowymi źródłami historyczno-artystycznymi (kontrakty z artystami i inne dokumenty prawne związane z działalnością ich warsztatów), ale przejrzała także księgi miejskie i metrykalne, w których informacja o charakterze historyczno-artystycznym trafia się mniej więcej raz na sto stron. Jej wysiłek przyniósł jednak znakomite rezultaty, ponieważ udało się wyraziście zarysować interesujące osobowości Karola Burzyńskiego i Michała Wurtzera młodszego oraz związać z tymi artystami liczne prace na podstawie jednoznacznych przekazów historycznych.

Prof. dr hab. Piotr KrasnyKsiążka autorstwa Agnieszki Szykuły-Żygawskiej [...] jest bardzo ważną publikacją z zakresu polskiej historii sztuki nowożytnej. Ogromną zasługą autorki jest odnalezienie w źródłach archiwalnych nieznanego dotychczas rzeźbiarza Michała Wurtzera młodszego, jak również wskazanie dzieł jego autorstwa. Drugim rzeźbiarzem, którego twórczość omawia autorka jest Karol Burzyński. Postać tego artysty pojawiła się już wcześniej w literaturze, ale autorka poszerzyła dotychczasowy stan wiedzy o kolejne jego dzieła.

Dr hab. Irena Rolska-Boruch

Spis treści

Wstęp / 9
Stan badań / 9
Źródła / 12
Konstrukcja pracy / 13
Ordynacja Zamojska / 17
Sytuacja polityczna / 17
Środowisko artystyczne / 22
Karol Burzyński / 29
Wiadomości biograficzne / 29
Panorama twórczości / 32
Prace potwierdzone archiwalnie, analiza formalna / 33
Prace potwierdzone archiwalnie, analiza porównawcza / 36
Próba ustalenia rodowodu artystycznego / 38
Prace przypisywane / 40
Prace przypisywane, przemieszczone / 41
Michał Wurtzer młodszy / 43
Sytuacja polityczna Zamościa / 43
Środowisko artystyczne Zamościa / 49
Wiadomości biograficzne / 53
Panorama twórczości / 60
Prace potwierdzone archiwalnie / 60
Charakterystyka rzeźby Michała Wurtzera młodszego / 70
Wartości artystyczne twórczości Michała Wurtzera młodszego / 73
Okres lwowski / 73
Okres zamojski / 75
Konstrukcje ołtarzy / 75
Ornamentyka / 78
Rzeźba figuralna / 78
Prace przypisywane warsztatowi Karola Burzyńskiego (wykonane przy znaczącym udziale Michała Wurtzera młodszego) / 85
Prace usytuowane w pierwotnym miejscu przeznaczenia / 85
Prace przypisywane, przemieszczone / 124
Charakterystyka prac przypisywanych / 136
Prace Karola Burzyńskiego a twórczość Michała Wurtzera młodszego / 141
Analiza porównawcza / 141
Współpracownicy / 151
Działalność twórców a organizacja warsztatu snycerza w XVIII wieku / 153
Zakończenie / 157
Aneksy / 159
Wykaz skrótów / 163
Bibliografia / 167
Indeks osób / 181
Indeks miejscowości / 185
Riassunto / 189
Summary / 191
Katalog dzieł / 193