Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Piotr ŻbikowskiW imperium carów „Kurier Litewski” 1796–1806
ISBN 978-83-63527-24-2
Lublin 2014
Format B5, 288 s.
Oprawa miękka
cena: 45 zł


[zamówienie]

Piotr Żbikowski
W imperium carów „Kurier Litewski” 1796–1806


O Autorze

Prof. dr hab. Piotr Żbikowski urodził się w 1935 roku we Włocławku, w rodzinie inteligenckiej. W 1951 roku ukończył tam szkołę średnią – Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej. Studia polonistyczne odbył w latach 1951–1955 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Studia doktoranckie Piotra Żbikowskiego zakończone zostały w roku 1972 obroną dysertacji pod tytułem Okolicznościowa poezja Kajetana Koźmiana i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych. W tym samym roku w Wydawnictwie Ossolineum we Wrocławiu ukazała się pierwsza ważna w dorobku naukowym Piotra Żbikowskiego książka – Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel 1797–1814. Za pracę doktorską Piotr Żbikowski otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W 1979 roku złożył przed Radą Naukową IBL PAN w Warszawie kolokwium habilitacyjne przedkładając swoją dysertację zatytułowaną Doktryna estetyczno-literacka klasycyzmu postanisławowskiego. W październiku 1980 roku został powołany na stanowisko docenta przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w 1990 ro­­ku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pięć lat później został profesorem zwyczajnym.
Piotr Żbikowski jest autorem ponad 160 publikacji naukowych.
Za dwutomową monografię o ks. pod­kanclerzu Hugonie Kołłątaju otrzymał gratulacje i życzenia od papieża Jana Pawła II.
W 2006 roku został uhonorowany nagrodą indywidualną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych”.
Profesor Piotr Żbikowski zmarł 20 stycznia 2011 r. we Włocławku. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu komunalnym przy ul. Fryderyka Chopina.

O książce

Do rąk czytelnika trafia ostatnia już książka Piotra Żbikowskiego zatytułowana W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806, która – podobnie jak poprzednie – stanowi efekt wnikliwych badań i bardzo żmudnej kwerendy prasy polskojęzycznej wychodzącej w owym czasie.

Spis treści

Słowo wstępne (Lucyna Żbikowska) / 5
Przedmowa / 15

Rozdział I
Sytuacja polityczna w zaborze rosyjskim w latach 1772–1806 / 17

Rozdział II
Wojny i polityka / 51

Rozdział III
W służbie państwu / 187

Rozdział IV
Życie społeczne i normy obyczajowe / 205

Rozdział V
Kultura i życie umysłowe / 217

Rozdział VI
Mixtum compositum / 237

Bibliografia / 251

Aneks / 263
Marek Stanisz, Czytając najnowsze kisiążki prof. Piotra Żbikowskiego / 265
Fotografie / 269