Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Piotr ŻbikowskiW monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806
ISBN 978-83-63527-15-0
Lublin 2013
Format B5, 263 s.
Oprawa miękka
cena: 35 zł


[zamówienie]

Piotr Żbikowski
W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806


O Autorze

Prof. dr hab. Piotr Żbikowski urodził się w 1935 roku we Włocławku, w rodzinie inteligenckiej. W 1951 roku ukończył tam szkołę średnią – Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej. Studia polonistyczne odbył w latach 1951–1955 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. Studia doktoranckie Piotra Żbikowskiego zakończone zostały w roku 1972 obroną dysertacji pod tytułem Okolicznościowa poezja Kajetana Koźmiana i uzyskaniem stopnia doktora nauk humanistycznych. W tym samym roku w Wydawnictwie Ossolineum we Wrocławiu ukazała się pierwsza ważna w dorobku naukowym Piotra Żbikowskiego książka – Kajetan Koźmian. Poeta i obywatel 1797–1814. Za pracę doktorską Piotr Żbikowski otrzymał nagrodę indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
W 1979 roku złożył przed Radą Naukową IBL PAN w Warszawie kolokwium habilitacyjne przedkładając swoją dysertację zatytułowaną Doktryna estetyczno-literacka klasycyzmu postanisławowskiego. W październiku 1980 roku został powołany na stanowisko docenta przez Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, a w 1990 ro­­ku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Pięć lat później został profesorem zwyczajnym.
Piotr Żbikowski jest autorem ponad 160 publikacji naukowych.
Za dwutomową monografię o ks. pod­kanclerzu Hugonie Kołłątaju otrzymał gratulacje i życzenia od papieża Jana Pawła II.
W 2006 roku został uhonorowany nagrodą indywidualną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za „całokształt osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych”.
Profesor Piotr Żbikowski zmarł 20 stycznia 2011 r. we Włocławku. Pochowany został na tamtejszym cmentarzu komunalnym przy ul. Fryderyka Chopina.

O książce

Oddajemy do rąk Czytelnika drugi z trzech zaplanowanych tomów publikacji dotyczącej polsko­języcznej prasy, która ukazywała się pod każdym z trzech zaborów Rzeczypospolitej w latach 1796–1806.

Spis treści

Słowo wstępne (Lucyna Żbikowska) / 5

Przedmowa / 13

Rozdział I
Monarchia Prus i jej polscy poddani / 15

Rozdział II
Od polityki do romansów i listów gończych / 61

Rozdział III
Teatr i początki krytyki teatralnej / 117

Rozdział IV
Polskie wydawnictwa i ich działalność / 163

Rozdział V
Z zagranicy / 181
Tour d’horizon / 181
Mit Napoleona Bonapartego / 189
Apologia Aleksandra I / 209
Jerzy Waszyngton – prezydent zza oceanu / 220
Po obu stronach kanału La Manche / 221
Silva rerum / 228

Aneks (fotografie) / 249