Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Hubert Łaszkiewicz (red.) Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV, Ziemianie w podróży - tom 2
ISBN 978-83-60133-58-3
Lublin 2009
Format B5, 405 s.
Oprawa miękka
cena: 62 zł


[zamówienie]

Hubert Łaszkiewicz (red.)
Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie IV, Ziemianie w podróży - tom 2


O Autorze

Praca zbiorowa

O książce

Czwarta już sesja naukowa z cyklu „Ziemiaństwo”, zorganizowana w dniach 8–10 października 2008 roku przez Dyrekcję Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, przyniosła obfity plon, który zawiera ta publikacja. Klamrą spinającą zebrane w obu tomach teksty są dwa rozdziały: Wędrówki po Rzeczypospolitej i po świecie oraz Ostatnie podróże... Łączy je jedno doświadczenie uczestników opisywanych podróży.

Spis treści

I
RODZINY W PODRÓŻY

Mieczysław Kseniak
Z Gardzienic w świat / 9

Mieczysława Demska-Trębacz
Wędrówka „polskich Paleologów” po Galicji / 26

Konrad Ajewski
Podróże Zamoyskich w czasach Królestwa Polskiego / 39

Aldona Cholewianka-Kruszyńska
Krajowe i zagraniczne podróże Stanisława Kostki i Zofii Zamoyskich
oraz ich rodziny w oparciu o wspomnienia i relacje z epoki / 50

Elżbieta Wierzbicka
Brezowie w podróżach „małych i dużych” / 65

Ewelina Maria Kostrzewska
W poszukiwaniu szczęścia. Podróże matrymonialne ziemianek
Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX wieku / 86


II
ZESŁANIA I POWROTY

Kinga Sołtys
„Książę Niezłomny” – Roman Sanguszko, zesłaniec na Sybir / 105

Anna Szczepaniak
Powrót do Polski Konstantego Zamoyskiego w 1867 roku / 118

Paweł Sieradzki
Odkrywając własną tożsamość, odpowiadając na głos powołania.
August Czartoryski (1858–1893) na szlakach Europy / 125

Ewa Polak-Pałkiewicz
Podróże po wiedzę – z konieczności lub z wyboru / 146


III
UCIECZKA PRZED WIELKĄ WOJNĄ

Marek Przeniosło
Wyjazdy i wysiedlenia ziemian z Królestwa Polskiego na teren Rosji
w latach pierwszej wojny światowej / 171

Tomasz Kargol
„Wędrówki niezamierzone”. Ziemianie w podróży w czasie pierwszej wojny
światowej i wojen o granice II Rzeczypospolitej (1914–1921) / 187

Joanna Kowalik
Podróże czasów wojny i pokoju w świetle pamiętnika (dziennika)
Bronisławy z Woronieckich Doria-Dernałowicz / 204

Urszula Oettingen
Ostatnia, wojenna podróż Emanuela Pusłowskiego, 1914–1915 / 214


IV
MIĘDZY WOJNAMI

Małgorzata Przeniosło
Wyjazdy zagraniczne ziemian zamieszkałych na Kielecczyźnie
(okres międzywojenny) / 235

Agnieszka Salamon
Wielkopolanin na Kresach, czyli nieco o tajemniczej podróży
Jerzego Hulewicza na Wołyń (1926–1935) / 247

Jan Lucjan Kochanowski
Ziemiańskie podróże we wspomnieniach dworskiego panicza / 260

Grzegorz Miliszkiewicz
Podróże Romana Raciszewskiego z Uchań w latach 1926–1935 w świetle
książki wydatków domowych i relacji domowników – w kontekście życia
społeczno-gospodarczego II Rzeczypospolitej / 270


V
OSTATNIE PODRÓŻE

Agnieszka Łuczak
Wygnańcy – losy polskiego ziemiaństwa po 1939 roku / 287

Magdalena Ochał
Pożegnania z dworem – wspomnienia ziemian Lubelszczyzny
z okresu drugiej wojny światowej / 311

Anna Łoś, Marek Łoś
Ostatnie podróże ziemian / 318

Ilustracje barwne / 335
Noty o autorach / 369
Indeks nazw geograficznych i administracyjnych / 377
Indeks osób / 389