Strona główna
Aktualności
Nowości i wznowienia
Zapowiedzi
Katalog
i Księgarnia
Nasi Autorzy
Pracownia DTP
Zamówienia
O nas
Kontrahenci
Kontakt
O Autorze
O książce
Spis treści

Sergiusz Trzeciak Strategie kampanii wyborczej
ISBN 83-60133-07-7
Lublin 2005
Format A5, 100 s.
Oprawa miękka
cena: 24 zł


nakład wyczerpany

Sergiusz Trzeciak
Strategie kampanii wyborczej


O Autorze

Sergiusz Trzeciak - prawnik, politolog i konsultant polityczny. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie. W roku akademickim 2000/2001 stypendysta rządu brytyjskiego na Uniwersytecie w Oxfordzie. Obecnie finalizuje pracę doktorską na London School of Economics, gdzie prowadził również seminaria ze studentami. Współpracownik i wykładowca Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych. Współzałożyciel Klubu 01. Odbył staże zagraniczne w Anglii w czasie wyborów samorządowych w 1995 r. i parlamentarnych w 1997r. Brał aktywny udział w dziesięciu kampaniach wyborczych w Polsce i Wielkiej Brytanii, przechodząc różne szczeble zaangażowania - od wolontariusz, członka sztabu wyborczego, konsultanta do trenera przygotowującego sztaby wyborcze i kandydatów.

O książce

Poradnik ten stanowi kompendium praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia kampanii wyborczej. Posiada formę konspektu i adresowany jest przede wszystkim do kandydatów startujących po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych lub samorządowych oraz do członków ich sztabów wyborczych. Przydatny może być on również osobom ubiegającym się o wybieralne funkcje w organach państwowych, związkach i samorządach zawodowych, organizacjach społecznych i politycznych.

Spis treści

Wprowadzenie

1. Przygotowanie do kampanii
1.1. Od strategii do planu
Do kogo się zwracasz?
Co chcesz przekazać wyborcy?
Sposób, w jaki chcesz dotrzeć do wyborcy
1.2. Przygotowanie planu kampanii
1.3. Zespół
Szef sztabu
Członkowie sztabu wyborczego
Przydzielanie zadań
1.4. Organizacja biura
1.5. Pozyskiwanie funduszy
Budżet kampanii
Dochody budżetu
Wydatki
Plan pozyskiwania funduszy
1.6. Przygotowanie materiałów
Podstawowe wskazówki dotyczące przygotowania materiałów wyborczych
Rodzaje materiałów wyborczych i ich specyfika

2. Kandydat
2.1. Wybór kandydata
2.2. Wizerunek kandydata
Przemówienia publiczne
Kręgi opiniotwórcze)
2.3. Promocja w mediach
Telewizja
Radio
Prasa
Internet

3. Strategie wyborcze
3.1. Strategie bezpośrednie
Kolportaż
Odwiedziny u wyborcy
Ankietowanie
Spotkania, debaty publiczne i wizyty
3.2. Strategie pośrednie – medialne
Rzecznik prasowy
Konferencje prasowe
Specyfika środków masowego przekazu)
3.3. Przekaz ukierunkowany
Ukierunkowanie geograficzne
Ukierunkowanie na określone grupy społeczne
Ukierunkowanie indywidualne
Konstrukcja przekazu ukierunkowanego)
3.4. Kampania negatywna
Anonimowe informacje
Publiczne oskarżenia
Skandale obyczajowe
Uczciwe reguły gry

4. Regulacje prawne
4.1. Metody przeliczania głosów
4.2. Ograniczenia prawne
4.3. Ochrona prawna kandydata
4.4. Finansowanie kampanii
Ograniczenia w zakresie finansowania kampanii wyborczej
Dotacje podmiotowe
Subwencja na cele statutowe)

Zakończenie
Co zrobić z wygraną?
Co zrobić z przegraną?